آخرین اخبار


شنبه 11 دی 1395
10:24جلسه مردمی با اهالی ساکن محله نیروی انتظامی فاز دو

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا در مورخه 95/9/1 با حضور در جلسه مردمی محله نیروی انتظامی فاز دو صدرا پس از استماع نظرات و درخواست های آنان مشکلات این محله را بررسی نموده و در جهت پیگیری و رفع خواسته های مردم قول مساعد دادند.