آخرین اخبار


شنبه 11 دی 1395
10:30جلسه با حضور مدیرکل محترم حراست استانداری فارس

در روز پنجشنبه مورخه 95/9/18 جلسه شورای اسلامی شهر صدرا با حضور جناب آقایان حسن پور مدیرکل محترم حراست استانداری فارس و فرجی نماینده محترم فرمانداری شهرستان شیراز در محل دفتر شورا برگزار و موضوعات راههای دسترسی،آرامستان،اتبوس و حمل و نقل همگانی بررسی و پیگیری موارد مذکور در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفت.