آخرین اخبار


شنبه 11 دی 1395
10:34جلسه با مدیریت مرکز نیکوکاری صدرا

در تاریخ 95/9/21 با حضور مسئول مرکز نیکوکاری صدرا در دفتر رییس شورای اسلامی شهر صدرا مسائل و موارد مربوط به افراد بی بضاعت و کم بضاعت بررسی گردید و آقای اتحادپور ریاست شورا ضمن تجلیل از زحمات ایشان و همکارانشان در خدمات رسانی به افراد آسیب پذیر قولهای مساعدی برای همکاری در جهت ارتقائ فعالیت های کمی و کیفی مرکز دادند.