آخرین اخبار


شنبه 11 دی 1395
10:40جلسه مشترک ریاست شورا و ریاست آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

در تاریخ 95/9/21 در جلسه ای مشترک با حضور آقایان اتحادپور ریاست شورای اسلامی شهر صدرا،پرنیان ریاست آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز،حکمت ریاست اداره مشاوره و امور تربیتی آموزش و پرورش استان،دهقانی کارشناس مسئول مشاوره،منصوری رییس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان استان و زارع مسئول ستاد نماز جمعه شهر صدرا در صدرا برگزار و مقرر گردید مرکزی برای ارائه خدمات مشاوره ای و روان شناختی به دانش آموزان و خانواده های آنان راه اندازی شود.