آخرین اخبار


پنجشنبه 21 بهمن 1395
15:09دعوت شورای اسلامی شهر صدرا از شهروندان محترم جهت حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن

ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا جهت هرچه باشکوه تر شدن مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن از تمام شهروندان عزیز شهر صدرا برای حضور در مراسم فوق دعوت بعمل می آورد.امید که همه با هم با حضور حماسی خود حماسه ای دیگر در تاریخ این سرزمین بسازیم.