آخرین اخبار


پنجشنبه 21 بهمن 1395
15:09



دعوت شورای اسلامی شهر صدرا از شهروندان محترم جهت حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن

ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا جهت هرچه باشکوه تر شدن مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن از تمام شهروندان عزیز شهر صدرا برای حضور در مراسم فوق دعوت بعمل می آورد.امید که همه با هم با حضور حماسی خود حماسه ای دیگر در تاریخ این سرزمین بسازیم.